Beroende

Java Runtime Version 7 or higher. (Oracle, OpenJDK, or IcedTea Java Version 7 or 8 recommended, except Raspberry Pi: OpenJDK 9 for ARM, PowerPC: IBM Java SE 7 or 8)
Determine your installed Java version here or type java -version at your command prompt. Java 9 support is in development and it is not recommended for general use.

Utgåva noteringar

Nya installationer

Windows
61e2cd75553ba647c58960a2dc2ce099c857f25a8288439840194a6451df4502

Hämta filen och kör den.

Mac OS X
da5a5f094c6a6b0eb54f1233c1a8af0f1e0fc6a2fdb822a2ae3edbf47fca8c44

Hämta filen och dubbelklicka på den (om det fungerar) eller skriv java -jar i2pinstall_0.9.39.jar i en terminal för att köra installationsprogrammet. Du kan kanske högerklicka och välja "Öppna med Java".

Kommandotolksinstallation (för servrar utan skärm):

Hämta version 0.9.39 av det grafiska installationsprogrammet för OSX ovan och kör java -jar i2pinstall_0.9.39.jar -console från kommandotolken.
Mac OS X Native (Beta)
1da59af773b1d7a9f1ee1af8a62fc0ff737410beafd4f52ca78f4dea12fcf936

A drag-and-drop installer that includes a new I2P Launcher utility. Beta.

Double-click on the file, then drag and drop the launcher into your Applications folder.

Linux / BSD / Solaris
da5a5f094c6a6b0eb54f1233c1a8af0f1e0fc6a2fdb822a2ae3edbf47fca8c44

Hämta filen och dubbelklicka på den (om det fungerar) eller skriv java -jar i2pinstall_0.9.39.jar i en terminal för att köra installationsprogrammet. På vissa system kan du kanske högerklicka och välja "Öppna med Java".

Kommandotolksinstallation (för servrar utan skärm):

Hämta det grafiska installationsprogrammet ovan och kör java -jar i2pinstall_0.9.39.jar -console från kommandotolken.
Android
c1c676f1c7bc1424081ccfeead128c46b8f95fa6740a19ce046260515dd8ea7d
Requires Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) or higher. If you earlier installed I2P, unfortunately this release fixes some IPC issues which will force you to uninstall your current installation before installing this. 512 MB RAM minimum; 1 GB rekommenerat. The release and dev versions of the I2P APK are not compatible, as they are signed by zzz and meeh respectively. Uninstall one before installing the other.
Källpaket
105773e11481cfcea0bc69b932895890ba5dd5e8d59ec322f06743bf2f15d211

Alternativt kan du hämta källkoden från monotone eller via Git från git.repo.i2p eller Github.
Kör (tar xjvf i2psource_0.9.39.tar.bz2 ; cd i2p-0.9.39 ; ant pkg) och sedan antingen en grafisk installation eller serverinstallation som ovan.

Android källkod finns i monotone och på Github. Android builds kräver I2P källkod. Se dokumentationen i Androids källkod för ytterligare bygg förutsättningar och instruktioner.

Dessa filer är signerade av zzz, vars nyckel finns här. The Mac OS X native installer is signed by mikalv (meeh) with his Apple Developer ID certificate, whose key is here.

Att göra efter installationen

När installationsprogrammet har installerat färdigt på windows, så är det bara att klicka på "Starta I2P"-knappen som kommer att öppna routerkonsollen, vilken innehåller vidare instruktioner.

På Unix-lika system, kan I2P startas som en tjänst, med hjälp av "i2prouter" skriptet, som finns i mappen du installerade I2P i. Byt till den mappen i en kommandotolk och skriv "sh i2prouter status" bör berätta om routerns status. Argumenten "start", "stop" och "restart" kontrollerar tjänsten. Routerkonsolen kan nås från sin vanliga position. För användare av OpenSolares och andra system för vilka wrappern (i2psvc) inste stöds, starta routern med "sh runplain.sh" istället.

När du installerar för första gången, var god kom ihåg att justera din NAT/brandvägg om du kan, kom ihåg att de internet nåbara portarna I2P använder, beskrivs här bland andra portar. Om du har lyckats öppna din på för inåtgående TCP, slå även på TCP på inställningssidan.

Var också god att läs kika på och justera bandbreddsinställningarnainställningssidan, eftersom standardinställningartna 96/40 KB/s upp/ner är tämligen långsamma.

Om du vill nå en eepsida via din webbläsare, titta på webbläsar-proxy inställnings-sidan för en enkel guide.

Uppdateringar från tidigare utgåvor:

Både automatiska och manuella uppgraderingar är tillgängliga för utgåvan.

Automatiska uppdateringar

Om du kör 0.7.5 eller senare, bör din router hitta den nya utgåvan. För att uppgradera snabbt, klicka helt enkelt på "Hämta uppdatering"-knappen på din routerkonsol när den syns.

Since 0.9.23, some releases are signed by str4d, whose signing key has been in the router since 0.9.9. Routers older than 0.9.9 will fail to verify update files signed by str4d, and will need to be manually updated using the process below.

Manuella uppdateringar
77690f16b648258d18f0d7f0bd83458b2b46898cf9a1db77d49e31c7dbb546ab
  1. Download that file to your I2P installation directory and rename as i2pupdate.zip. (alternately, you can get the source as above and run "ant updater", then copy the resulting i2pupdate.zip to your I2P installation directory). You do NOT need to unzip that file.
  2. Klicka på "Starta om"
  3. Hämta en kopp kaffe och kom tillbaka om 11 minuter
Den här filen är signerad av zzz, vars nyckel finns här.

Tidigare utgåvor

Tidigare utgåvor finns tillgängliga på Google Code och Launchpad och inom I2P-nätverket på echelon.i2p.xyz.