Εργαστήριο I2P

Καλώς ήλθατε στο Εργαστήριο I2P! Αυτό είναι το σπίτι διαφόρων πειραματικών έργων τα οποία δεν είναι ακόμη έτοιμα. Σας προσκαλούμε να ρίξετε μια ματιά και να τα δοκιμάσετε αλλά δεν παρέχουμε υποστήριξη για αυτά. Οποιοδήποτε από αυτά τα έργα ενδέχεται να διακοπούν ανά πάσα στιγμή.

Καλώς ορίζουμε την επικοινωνία σας μέσα από το I2P Φόρουμ.


Τρέχοντα Project

Zero-Dependency εγκαταστάτης του I2P.

Αυτός είναι ένας εγκαταστάτης του Ι2Ρ για τα Windows ο οποίος δεν εξαρτάται από κάποια ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση Java. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εξαρτήσεις.

Ο εγκαταστάτης αυτός κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα JLink με Java 9+ η οποία περιέχει ένα ελάχιστο JRE και δημιουργεί ένα εκτελέσιμο αρχείο. Ο πηγαίος κώδικας βρίσκεται στον κλάδο monotone με όνομα "i2p.jlink". Έπειτα χρησιμοποιείται ένα σενάριο NSIS για να δημιουργηθεί ο καθαυτό εγκαταστάτης. Ο πηγαίος κώδικας για το σενάριο αυτό βρίσκεται στον κλάδο monotone "i2p.wininst".

Μπορείτε να αναφέρετε σφάλματα στο I2P Lab Forum.

Status: Proof-Of-Concept

Known Bugs And Limitations: plugins that use pack200 compression do not work.

Windows
95dd4a6db5719319c2a5cf509ab3f551114fb76f677ca395e4f20af8ec88c204

Κατεβάστε αυτό το αρχείο και εκτελέστε το.

I2P πρόγραμμα περιήγησης

The Invisible Internet browser is a fork of TorBrowser/Mozilla Firefox ESR that comes preconfigured with proxy settings, NoScript and i2pbutton which contains some security/privacy improvements like a drag and drop filter and external app blocker.

Builds for Linux, Windows and Mac OS X are available. Currently we provide binaries for 64bit systems. 32bit builds for Linux and Windows are planned.

At this time I2P Browser does not ship with its own I2P router. Ensure that you have I2P installed and running before you launch the I2P Browser.

Status: Beta-4
Windows
65a2f84a7dca9d000e359dc1cd5168555f363a29a837fadbbf9fff58c8b7bad9

The default is to download the english version, however it's also built for some other languages, please check out the link below if you want to see if we have the browser in your language.

https://download.i2p2.de/experimental/i2pbrowser-beta4/windows64/
Mac OS X
95dff56f2443920f027a9a649793f67a37db55850980035956d7dcaad95f0d93

The default is to download the english version, however it's also built for some other languages, please check out the link below if you want to see if we have the browser in your language.

https://download.i2p2.de/experimental/i2pbrowser-beta4/macosx64/
Linux
da772ebe03937b09915f9016d9c09b64666025b4ae4c9353861dcf40d916ca7d

The default is to download the english version, however it's also built for some other languages, please check out the link below if you want to see if we have the browser in your language.

https://download.i2p2.de/experimental/i2pbrowser-beta4/linux64
Docker image

This is an I2P Docker image for those that prefers containers. It includes all required dependencies.

Status: Proof-Of-Concept
Linux

Run the command to pull from docker hub.


Project-Id-Version: I2P Report-Msgid-Bugs-To: http://trac.i2p2.de POT-Creation-Date: 2019-11-24 14:26+0000 PO-Revision-Date: 2019-11-24 14:32+0000 Last-Translator: LaScapigliata Language: el Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/otf/I2P/language/el/) Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Generated-By: Babel 2.3.4

Bugs can be reported on trac (With component set to package/docker). The source code (Dockerfile) can be found at our repository. You can also view it at github, here. The ports 7654,7656,7657,7658,4444,6668,8998,7659,7660 and 4445 are exposed (tcp) but some depends on your router config if they are up or not, and would be off by default.